En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa responsable de la pàgina web www.studio.caigo.es :

– Nom del responsable: Ivan Plana Alba

– Número d’identificació fiscal: 47767054X
– Domicili social: Avinguda de Bellissens, 40, 43204, Reus, Tarragona
– Correu electrònic: studio@caigo.es
– Telèfon: 698 98 28 58 

Aquest lloc web ha estat creat per Studio amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d’aquest Avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions:

– L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Studio i l’usuari.

– L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

– El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.